przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach


Prezydium Rady Rodziców

Pan Marek Zubrzyński - przewodniczący Rady Rodziców
Pan Zbigniew De-Mezer - zastępca przewodniczącego


Numer rachunku bankowego:

Rada Rodziców wydatkuje zgromadzone fundusze na potrzeby uczniów III LO i. Alfreda Lityńskiego  Suwałkach, np.: nagrody książkowe, zakup pomocy edukacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 opłata na Radę Rodziców wynosi 80 zł.

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach - za I semestr - 40 zł., za II semestr - 40 zł.

Zarząd Rady Rodziców
Przy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach
ul. Noniewicza 83
NIP: 844-20-36-559

Bank Spółdzielczy w Sejnach
O/Suwałki
ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Nr rachunku: BS Sejny O/Suwałki Nr 28 9354 0007 0041 0400 1469 0001


UWAGA!
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę!!! 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RADY RODZICÓW
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach