W naszej szkole realizujemy innowacyjny program edukacji finansowej MOJE FINANSE. Projekt jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i dofinansowany ze środków NBP i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

MOJE FINANSE- to innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Powszechna edukacja ekonomiczna ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży na sprawne funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Program edukacyjny Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej.

Program Moje finanse składa się z sześciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Moje inwestycje, Inwestycja w przyszłość, Bezpieczne finanse, Mój budżet. Treści programu są zgodne z podstawa programową przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości. Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielowi stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności, a koncepcja programu daje nauczycielowi możliwość wdrożenia ich w szkole w różnorodny sposób. Stosowana w danej szkole forma realizacji programu jest uwarunkowana środowiskowo. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe.

Program realizowany jest na lekcjach "Podstaw przedsiębiorczości" oraz "Ekonomii w praktyce".

Informacje o projekcie dostępne pod adresem www.moje-finanse.junior.org.pl

Koordynator projektu:  Joanna Domuracka

Print Download