Unia europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt: "Innowacyjny program nauczania oparty o grę symulacyjną
do przedmiotu Ekonomia w praktyce"

III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach w roku szk. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 bierze udział w projekcie "Innowacyjny program nauczania oparty o grę symulacyjną do przedmiotu Ekonomia w praktyce". Projekt dotyczy opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnego programu nauczania przedmiotu "Ekonomia w praktyce" w szkołach ponadgimnazjalnych.

Program przedmiotu ma być realizowany z wykorzystaniem komputerowej, edukacyjnej gry symulacyjnej. Uczniowie realizujący przedmiot będą wcielać się w osoby zarządzające niewielkimi przedsiębiorstwami. Zakładając i prowadząc swoją firmę zapoznają się z treściami programowymi zawartymi w podstawie programowej "Ekonomii w praktyce".

Edukacyjne gry symulacyjne są coraz szerzej wykorzystywane w sektorze prywatnym oraz w szkolnictwie wyższym m.in. na studiach dla wyższej kadry zarządzającej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zastosowanie gier symulacyjnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej podnosi efektywnosć uczenia, zwiększa zaangażowanie emocjonalne oraz pozwala na zdobycie "wiedzy praktycznej".


Konsultant projektu:  Joanna Domuracka

  

Print Download