Projekt  Young Eyes w Robertsfors (Szwecja) - fotorelacja: Projekt Young Eyes w Robertsfors (Szwecja)

W dniach 31.05 – 4.06.2016r. suwalska grupa Young Eyes w składzie: Ania Andruszkiewicz, Bartek Chrulski, Mateusz Życzkowski /uczniowie III LO/, Monika Zielińska /I LO/, Wiktoria Buchowska, Daria Buczyńska /ZST/ wraz z liderkami p. Beatą Gruza /nauczycielka z III LO/ i p. Edytą Śliwińską /nauczycielka ZST/ wyleciała na warsztaty projektowe w Robertsfors w Szwecji. Powitano nas piękną pogodą i krajobrazami jakie tylko może Skandynawia zapewnić. Pracowaliśmy nad Lokalnymi  Planami Działania, które zawierają przedsięwzięcia mające na celu uatrakcyjnienie miejscowości, z których pochodzą poszczególne grupy. Znaleźliśmy też czas na zabawę i relaks. Niektórzy z nas zaliczyli już pierwszą kąpiel w morzu, co jednak wymagało pewnej odwagi ze względu na temperaturę. Wykazaliśmy się pomysłowością, humorem i otwartością. Pracując nad zadaniami, potrafiliśmy znaleźć miejsce na zabawę, co znalazło uznanie u koordynatorów projektu. Nie da się ukryć, że z żalem opuszczaliśmy Robertsfors. Ale kto wie, może kiedyś........ .

 


 

W dniach 14-18.03.2016 r. Young Eyes nawiedziły Jelgawę, Łotwa. Z grupy suwalskiej na warsztaty udało się 5 osób pod opieką prof. Beaty Gruza. Tym razem były to osoby ze szkół wspólpracujących w projekcie spoza III LO. Tematem warsztatów było "Attractiveness". Chodziło tu przede wszystkim o atrakcyjność miejsca, w którym mieszkamy. A że atrakcyjność to także ludzie, więc wniosek prosty - my też jesteśmy atrakcyjni. Językiem "urzędowym" podczas warsztatów był English, więc każdy miał okazję do wykazania się jego znajomością /ręce i pomoc koleżeńska były tu niezwykle pomocne/. Bawiliśmy się, uczyliśmy się i odkrywaliśmy to co jest oczywiste, a nie zawsze doceniane. Poznaliśmy też tradycje łotewskie, a smak i zapach upieczonego przez siebie chleba wrócił z nami do Suwałk.

 


 

Young Eyes’ Mirror Workshops  Young Eyes na Łotwie

W dniach 10.08. – 15.08.2015 r. w miejscowości  Rauna na Łotwie odbyły się drugie Mirror Workshops w ramach projektu Young Eyes. Wzięli w nich udział uczestnicy i liderzy z Łotwy, Szwecji i Polski. Na sierpniowych warsztatach skupiliśmy się na temacie „Identity”.  Udało nam się określić złożone znaczenie pojęcia „tożsamość” oraz zrozumieć jak istotne jest rozumienie tego słowa dla prawidłowego rozwoju miasta.
Pierwsze dni  były wypełnione pracą w grupach międzynarodowych nad określeniem czym właściwie jest tożsamość  dla każdego z nas oraz czym jest tożsamość miasta. Po wcześniejszym spacerze podjęliśmy również próbę scharakteryzownia goszczącej nas miejscowości.  Niezwykle owocne okazły się wywiady z mieszkańcami Rauny. Uczestnicy, po wcześniejszym przygotowaniu, mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami władz, przebsiębiorcami czy sportowcami.  Następnie wspólnymi siłami zastanawialiśmy się jak rozwiązać różnego rodzaju problemy Rauny. W czwartek i piątek pracowaliśmy w grupach narodowych. Skupiliśmy się na tożsamości naszych miast i na podstawie wniosków przedstawiliśmy wizję idealnego miejsca do życia. Przydatne były wszelkie sugestie innych grup dotyczące Suwałk. Na koniec podsumowaliśmy całą zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę. Między poszczególnymi sesjami  mieliśmy krótkie przerwy lecz na szczególne wyróżnienie zasługują świetnie przygotowane, ciekawe „energizery”, które pozwoliły oczyścić umysł oraz lepiej się poznać. Dużym plusem był fakt, że wiele zajęć było prowadzonych na świeżym powietrzu, co sprawiło, że wszystko przebiegało w przyjemnej, niemęczącej atmosferze.
Po sesjach nie zabrakło również dobrej zabawy. Gospodarze przygotowali dla nas liczne atrakcje m.in.  wyjazd do parku linowego, wspólny grill, nauka ludowych tańców czy tworzenie glinianych podobizn. Ponieważ był to okres wakacyjny spędzaliśmy także czas nad wodą. Szczególnie zapadły mi w pamięć długie wieczorne rozmowy z kolegami z innych krajów na przeróżne tematy, również te trudne, dotyczące relacji między naszymi krajmi. Była to także okazja nauki języka łotewskiego i szwedzkiego.


Mirror Workshops w Raunie poszerzyły horyzonty w temacie „Identity” oraz dały szansę na wypracowanie pomysłów zmian na lepsze w naszych miastach. Warto podkreślić świetne przygotowanie organizatorów i podziękować za otwartość i życzliwość. Dzięki nim kilkugodzinne sesje były bardzo ciekawe i pobudzały kreatywność, a nie zniechęcały. Okolice Rauny to także idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek. Z Łotwy wróciliśmy pełni cennych doświadczeń i  z chęcią kontynuowania dalszej pracy w projekcie.
 


 

Young Eyes’ Mirror Workshops  - fotorelacja projekt "Young Eyes"


Od 15 czerwca 2015r., przez kolejne cztery dni w Suwałkach, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach. Projekt „Young Eyes” do którego należą, kieruje uwagę na aktywność młodych osób w ich lokalnych społecznościach.
Samorząd, tożsamość, cierpliwość, praca w grupach, przyjaźń, czy nawet zabawa... Historia miasta, którą prezentowaliśmy na stworzonej przez nas stronie www.youngeyes.pl, to tylko niektóre hasła przypominające nam o warsztatach. Najważniejsze jednak usłyszeliśmy na początku - może wydawać Ci się, że jesteś małym kotkiem, ale gdy tylko wpatrzysz się w siebie, ujrzysz lwa, który skutecznie walczy o to, co mu bliskie.
Dzięki wymianie spostrzeżeń z krajów takich jak Polska, Szwecja i Łotwa, z których pochodziły grupy młodzieży i ich opiekunowie, a także Szkocji, Norwegii i ponownie Szwecji, skąd przybyli eksperci; nabyciu doświadczeń i łamaniu barier, także językowych, młodzi ludzie zdobyli wiedzę konieczną do dobrych działań  i wywierania realnego wpływu na sprawy, które ich dotyczą.


 “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover” - Mark Twain.


Podczas projektu rozmawialiśmy także o emigracji, studiowaniu za granicą, tworzeniu organizacji pozarządowych czy zwiększeniu atrakcyjności regionu. Wypracowane przez młodzież pomysły zostały zaprezentowane w ratuszu, podczas spotkania i dyskusji z zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk, Panią Ewą Beatą Sidorek. Wymieniono wśród nich utworzenie „Rady Młodzieżowej” w Suwałkach, czy stworzenie i zakres działań „Centrum dla Młodych”.

Następne warsztaty odbędą się w sierpniu, w Raunie (Łotwa).

przygotował: Bartek Chrulski z klasy IIc


 

Projekt: „Young Eyes”, (YE)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + 2014-2020.

Partnerzy projektu:

1. Innovation Circle Network (ICN) – międzynarodowe stowarzyszenie, lider projektu

2. Gmina Rauna, Region Vidzeme, Łotwa

3. Powiat Jelgava, Łotwa

4. Planning Aid for Scotland, Edynburg, NGO, Szkocja

5. Miasto Roberstfors, Szwecja

6. Miasto Suwałki, Polska

Grupa docelowa:

Młodzież: 14-20 lat, ze szkół, rad miejskich/ klubów, NGO's lub osoby indywidualne, które chcą uczestniczyć w projekcie YE. Uczestnicy projektu mogą stać się zaangażowanymi obywatelami/ mieszkańcami i wnieść nowe pomysły dotyczące ulepszeń w swoich rodzinnych miastach/ miejscowościach, pod kierunkiem profesjonalistów.

W Suwałkach: do udziału w projekcie zaproszono uczniów 4 szkół: I LO, II LO, III LO i Zespołu Szkół Technicznych. W wyniku rekrutacji wybrano 16 osobową grupę uczniów.

 

Harmonogram projektu:

Okres realizacji projektu:  01.09.2014 r.- 31.08.2016 r. (24 m-ce);

Wrzesień 2014 r.

- podpisanie umowy grantowej przez ICN i Agencję Narodową Programu – AKTIV UNGDOM w Norwegii;

Wrzesień - grudzień 2014 r.

– opracowywanie wytycznych dotyczących realizacji projektu;

Styczeń 2015 r.

- podpisanie umowy partnerskiej;

- pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu w Warszawie;

 

Luty 2015 r.

- rekrutacja uczestników projektu;

- ogłoszenie konkurs na logo projektu YE;

- rozpoczęcie spotkań lokalnych;

- rozpoczęcie pracy grup lokalnych w temacie: Zarządzanie;

 

Marzec 2015 r.

- rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu YE;

- uruchomienie strony YE na Facebook’u;

- kontynuacja pracy w temacie: Zarządzanie;

 

Kwiecień-Maj 2015 r.

- kontynuacja działań projektowych;

- przygotowywanie do pierwszych warsztatów międzynarodowych „mirror workshops” w Suwałkach;

 

Czerwiec 2015 r.

15 - 19 czerwca 2015 r. – pierwsze międzynarodowe warsztaty młodzieżowe w Suwałkach;

 

Rozpoczęcie pracy nad tematem: Tożsamość;

 

Lipiec 2015r.

- praca młodzieży nt: tożsamości miejsca;

- przygotowywanie do drugich międzynarodowych warsztatów młodzieżowych;

 

Sierpień 2015r.

10-14 sierpnia 2015r. drugie międzynarodowe warsztaty młodzieżowe w Rauna, na Łotwie;

- raport po warsztatach dla grup lokalnych;

- zakończenie pracy w temacie: Tożsamość;

 

Wrzesień 2015r.

- rozpoczęcie pracy nt. atrakcyjności i marki;

- drugie międzynarodowe spotkanie projektu;

 

Październik – grudzień 2015r.

- kontynuacja pracy nt. atrakcyjności i marki;

 

Styczeń 2016r.

- trzecie międzynarodowe spotkanie projektu;

 

Luty 2016r.

- przygotowywanie do trzecich międzynarodowych warsztatów młodzieżowych;

 

Marzec 2016r.

- trzecie międzynarodowe warsztaty w Jelgavie, na Łotwie;

- raport po warsztatach dla grup lokalnych;

- rozpoczęcie pracy nad Lokalnymi Planami Działania;

 

Kwiecień 2016r.

- Praca nad Lokalnymi Planami Działania;

 

Maj 2016r.

- lokalne rozprzestrzenianie informacji/ promocja Lokalnego Planu Działania;

- raport po warsztatach dla grup lokalnych;

- przygotowywanie do końcowych międzynarodowych warsztatów młodzieżowych;

 

Czerwiec 2016r.

- 30 maja – 3 czerwca 2016r. - ostatnie międzynarodowe warsztaty młodzieżowe w Robertsfors w Szwecji;

- raport po warsztatach dla grup lokalnych;

- końcowe spotkania lokalne;

- wydanie certyfikatów Youth Pass;

 

Lipiec 2016r.

- ewaluacja projektu;

 

Sierpień 2016r.

- prezentacja raportu końcowego z realizacji projektu;

- czwarte międzynarodowe spotkanie projektu.

 

Cele projektu:

-   wpływanie na rozwój miast i atrakcyjność miejsca poprzez opracowanie użytecznych propozycji ze strony młodzieży, jako jej wkład w procesie podejmowania decyzji;

-  wzmocnienie promocji miejsca i zaproponowanie różnorodnych działań promocyjnych w Internecie i innych mediach;

-  podniesienie świadomości i zwiększenie kompetencji młodzieży w kilku dziedzinach (komunikacji, języka, polityki, geografii, historii, planowania);

-   podniesienie poziomu świadomości wśród decydentów nt. udziału młodzieży, rozwoju społeczności, atrakcyjności i promocji miejsca;

Budżet projektu: 125 886 euro, w tym Miasto Suwałki: 18 125 euro.

Opiekun  młodzieży: Beata Gruza

 

 

Print Download