Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Malwina Kwiecień 2DGim - Przewodniczący SU

Igor Przybylak 2BGim - Zastępca Przewodniczącego SU

Mateusz Dargiewicz 2AGim - Przewodniczący Sekcji SU

Oliwia Ubowska 1D - Przewodnicząca Rady Samorządów Klasowych

Dominik Mańkowski 3D - Przewodniczący Sekcji Organizacyjnej

Dominika Puczyłowska 2DPod - Przewodniczący Sekcji Wolontariatu

Olga Rydykowska 3B - Przewodniczacy Sekcji Promocji i Wizerunku Szkoły

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Kamil Wiszniewski

 REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego 
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiego w SuwałkachSamorząd dysponuje opracowanym przez siebie „Regulaminem Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (Statut Szkoły).

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Działania Samorządu Uczniowskiego