Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Wiktoria Ułanowicz 3CPod - Przewodniczący SU

Julia Sawicka 3DPod - Zastępca Przewodniczącego SU

Oliwia Ubowska 2D - Przewodnicząca Rady Samorządów Klasowych

Maria Polkowska 1C - Przewodniczący Sekcji Wolontariatu

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Kamil Wiszniewski

 REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego 
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


Samorząd dysponuje opracowanym przez siebie „Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (STATUT SZKOŁY).


Serwis społecznościowy Samorządu Uczniowskiego