16 października 2018 roku rozpoczęła się realizacja Projektu IPN "Łączka i inne miejsca poszukiwań".

 

 

W projekcie biorą udział: Julia Lewoc 1e, Izabela Walicka i Natalia Romaś z 1f, Maria Mazurkiewicz 1c, Izabela Borkowska 2a, Wiktoria Wiśniewska 2e. 

Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka) w programie poszukiwań i identyfikacji, poprzez losy jednostek zdobędą wiedzę o historii najnowszej, będą się uczyć poszanowania dla życia ludzkiego oraz odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych, których tematyka będzie nawiązywała do projektu.

Cele projektu:

- zaprezentowanie procesu poszukiwań nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych,

- wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”,

- kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych,

- rozbudzanie ciekawości badawczej, ukazywanie integralności nauki i interakcji miedzy jej różnymi dziedzinami; poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów,

- rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie nawyku śledzenia informacji dotyczących odkryć i ustaleń,

- rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole,

- sformułowanie i przetworzenie w dzieło filmowe własnych refleksji nad poszukiwaniami szczątków ofiar reżimów totalitarnych.

 

20 listopada 2018 r. uczennice naszej szkoły brały udział w drugim spotkaniu  w ramach projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań". Wysłuchaliśmy wykładu na temat pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, uczestniczyliśmy w warsztatach, wypełniając Wniosek o Rejestrację danych w Bazie Materiału Genetycznego IPN.

11 grudnia 2018 r. uczestniczyłyśmy w trzecim spotkaniu projektu edukacyjnego IPN Łączka i inne miejsca poszukiwań. Pan Marek Nadolski, pracownik Biura Identyfikacji IPN przedstawił uczestnikom historie poszukiwań ofiar systemu komunistycznego na tzw. Łączce na Powązkach. Omówił etapy poszukiwań ofiar: kwerenda w archiwach, prace wstępne w miejscu poszukiwań (odwierty), wykopaliska, identyfikacja szczątków. Prace archeologiczne na Powązkach trwały od 2012  do 2017, poszukiwano 320 osób zamordowanych w więzieniu na Rakowieckiej. Następne grupy uczniów identyfikowały oszukiwanych na podstawie artefaktów znalezionych przy szczątkach.

13 lutego 2019 r. o godz. 10.30 spotkaliśmy się już przedostatni raz w ramach tegorocznej edycji projektu "Łączka" w siedzibie IPN w Białymstoku. Spotkanie  poświęcone było omówieniu strony technicznej przygotowywanych przez uczniów prac. 

Aby jednak pozostać wciąż w klimacie poszukiwania i odkrywania tajemnic historii wysłuchaliśmy również wystąpienia  pana Karola Usakiewicza pt.: "Zagadki ukryte w dokumentach - kwerenda archiwalna dotycząca egzekucji 5 listopada 1942 r. w ogrodzie przywięziennym przy ul. Kopernika w Białymstoku"

To było niezapomniane spotkanie, pozwoliło w pełni zrozumieć na czym polegał terror systemu komunistycznego, dowiedzieliśmy, się jak władze w Polsce po II wojnie światowej likwidowały opozycję i w jaki sposób pozbywano się dowodów zbrodni.

 

Galeria zdjęć: Projekt IPN "Łączka i inne miejsca poszukiwań"

Koordynator projektu: Katarzyna Witkowska

 

Print Download