godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

  • mgr Anna Bogdan
  • mgr Monika Sienkiewicz
    tel: (87)566-66-07


Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku szkoły:
- wydaje zaświadczenia potwierdzające naukę,
- wydaje i przedłuża ważność legitymacji szkolnej,
- wydaje duplikaty świadectw,
- przyjmuje podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego,
- przyjmuje podania kandydatów do szkoły.