Od 25 marca do 24 maja 2020 roku odbywa się kształcenie na odległość.