"Młodzież w działaniu" - wymiana młodzieży Łotwa - Polska - sierpień - wrzesień 2013 r. Project Nr. LV-11-E16-2013-R1

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

mlodziez.org.pl/

Program Operacyjny Kapitał

Akcja 1. Młodzież dla Europy. WYMIANY, INICJATYWY, DEMOKRACJA

Udział w projektach realizowanych w ramach tej akcji ma zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa, współudziału w różnego rodzaju aktywnościach i rozwoju kreatywności poprzez udział w wymianach młodych ludzi z różnych krajów, inicjatywach grup młodzieżowych czy też różnego rodzaju projektach skupionych wokół problemu demokracji.

Projekt trwa od 6 sierpnia 2013 r. do 24 września 2013 r.

Jego zadaniem jest rozwijanie kreatywności uczniów poprzez uczestnictwo w projekcie z innymi młodymi ludźmi z Łotwy. Odbędą się warsztaty: teatralny, fotograficzny, ceramiczny. W efekcie końcowym projektu powstanie przedstawienie teatralne na temat wybranej wspólnej historii Polski oraz Łotwy.


Warsztaty ceramiczne w fabryce porcelany Vecpiebalgas.

Galeria zdjęć: Let's make a new Legend! 

Lista osób biorących udział w projekcie:
1. Korszuń Marcin uczeń klasy II A
2. Joanna Dycz uczennica klasy II E
3. Joanna Tarasiewicz uczennica klasy II E
4. Orłowska Magdalena uczennica klasy II D
5. Sienkiewicz Julia uczennica klasy II D
6. Jarząbska Diana uczennica klasy II F
7. Gniedziejko Izabela uczennica klasy II F
8. Sienkiewicz Michał Andrzej uczeń klasy I B
9. Dawid Żukowski uczeń klasy II E
10. Łyskawa Patrycja uczennica klasy I B
11. Blusiewicz Marta uczennica klasy I B
12. Tarasiewicz Michał uczeń klasy II E

Partnerzy projektu:
- Vecpiebalgas Local Municipality - Łotwa
- Miasto Suwałki - Polska


Koordynator projektu i opiekun młodzieży: Joanna Domuracka

 

Print Download