- Stypendia Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach

- Uchwala Rady Miejskiej  w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
  oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.

- Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"

- Stypendia Zarządu województwa podlaskiego