przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach


Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 13.09.2018 roku


Prezydium Rady Rodziców

Pani Anna Syper - przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Joanna Sokołowska - zastępca przewodniczącego
Pani Marek Zubrzycki - księgowy

Numer rachunku bankowego:

Rada Rodziców wydatkuje zgromadzone fundusze na potrzeby uczniów III LO i. Alfreda Lityńskiego  Suwałkach, np.: nagrody książkowe, zakup pomocy edukacyjnych.

W roku szkolnym 20015/2016 opłata na Radę Rodziców wynosi 80 zł.

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach - za I semestr - 40 zł., za II semestr - 40 zł.

Zarząd Rady Rodziców
Przy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach
ul. Noniewicza 83
NIP: 844-20-36-559

Bank Spółdzielczy w Sejnach
O/Suwałki
ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Nr rachunku: BS Sejny O/Suwałki Nr 28 9354 0007 0041 0400 1469 0001


UWAGA!
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę!!! 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RADY RODZICÓW
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach