Foto Roszkowski
Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele języka polskiego

Anna Maria Ambrosiewicz
Danuta Worobiczuk
Magdalena Zakrzewska
Urszula Łapińska
Luiza Podziewska

Nauczyciele języka angielskiego

Beata Chomicz
Marcin Hościłowicz
Magdalena Makarewicz
Ewelina Domańska
Beata Gruza
Jolanta Rogucka
Dorota Hołownia-Dudek
Michał Sośnicki

Nauczyciele innych języków obcych

Agnieszka Danilewicz - język niemiecki        
Krystyna Słowicka - język francuski
Justyna Oberman - język hiszpański
Jolanta Rogucka - język rosyjski

 

Nauczyciele translatoryki

Marcin Hościłowicz

 

Nauczyciele matematyki

Dorota Barszczewska
Bożenna Winckiewicz
Małgorzata Falińska
Wojciech Makowski 

 

 

Nauczyciele fizyki

Renata Burzyńska
Wojciech Makowski

 

Nauczyciele chemii

Magdalena Beata Gaińska


Nauczyciele biologii

Barbara Okrój

 

Nauczyciele przyrody

Jacek Kwiecień

 

Nauczyciele geografii

Jacek Sławomir Kwiecień
Beata Gruza
Michał Sośnicki


Analiza źródeł kartograficznych
i statystycznych w geografii

Jacek Sławomir Kwiecień

 

 

 

Nauczyciele informatyki

Joanna Domuracka
Alicja Węsierska - Kwiecień
Ewelina Domańska
Renata Burzyńska


Nauczyciele historii

Katarzyna Witkowska
Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska
Edyta Krzyżanowska
Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele historii i społeczeństwa

Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska
Katarzyna Witkowska
Edyta Krzyżanowska

 

Nauczyciele analizy i interpretacji źródła historycznego

Katarzyna Witkowska


Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska
Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele edukacji europejskiej

Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Joanna Domuracka
Magdalena Makarewicz
Krystyna Słowicka


Nauczyciele ekonomii w praktyce

Magdalena Makarewicz

 

Nauczyciele wiedzy o kulturze

Joanna Wolińska
Małgorzata Tomczak
Joanna Domuracka

 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Katarzyna Witkowska
Jacek Kwiecień

 
Nauczyciele religii

Urszula Poświatowska-Derda
ks. Szymon Wysocki

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Hanna Danielewicz
Kamil Wiszniewski
Adam Kozłowski
Katarzyna Bisak

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Ewa Tomczak


Nauczyciele bibliotekarze

Beata Szczepankiewicz