Grupa uczniów z klas IC, IE, IF oraz IIE uczestniczy w ogólnopolskim programie "Szkoła kompetencji przyszłości" - Zwolnieni z Teorii.

Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Oparty jest na Metodzie Prawdziwych Projektów, autorskiej adaptacji na polskie warunki metody stworzonej na Harvardzie, tzw. "The field method". Zadaniem uczniów jest działanie w zespole - zaplanowanie oraz wdrażanie własnego projektu społecznego.

Uczniowie w ten sposób zdobywają doświadczenie i praktyczne kompetencje niezbędne na rynku pracy, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania.

Aktywny udział w programie daje młodym ludziom poczucie własnej sprawczości, dostrzegają realne problemy społeczne i podejmują próby przeciwdziałania nim. Uczniowie mają możliwość uzyskania cenionego przez pracodawców, międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami. 

 

Zespoły biorące udział w projekcie:

Spełniamy Bajkowe Marzenia

(NIE)ŚWIADOMI

PHONE OFF

Intensyfikujemy egalitaryzm

DoceniaMY Wolność

GIRLS FOR KIDS

Lektura nie wilkiem

#AlwaysBeYourself – warsztaty samopoznania

Kraina lasów, jezior i walki ze smogiem

Lokalni bohaterowie

 

Koordynator projektu: Krystyna Słowicka

Nauczyciele wspomagający: Jolanta Rogucka, Joanna Domuracka, Małgorzata Tomczak, Kamil Wiszniewski, Marcin Hościłowicz.

 

Print Download