Wielki Finał Zwolnionych z Teorii 2019

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach osiągnęli ogromny sukces w Olimpiadzie Szkół Kompetencji Przyszłości, zajmując 13 miejsce na 150 szkół uwzględnionych w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2019 (I miejsce w województwie podlaskim). 56 uczniów szkoły odebrało międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami sygnowane przez Project Management Institute R.E.P. (PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tys. kierowników projektów z całego świata, która wyznacza globalne standardy w zarządzaniu). Uczniowie, realizując własne projekty społeczne (kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne, projekty technologiczne), nauczyli się pracy  w grupie, zarządzania czasem, zdobyli umiejętności przywództwa. 

Za swoją kreatywność zostali uhonorowani wyróżnieniem podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2019 w obecności Pani Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, przedstawicieli Google.org, Pracuj.pl, Allegro oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich.

My w mediach społecznosciowych: https://www.facebook.com/pg/zwolnienizteorii/posts/


Opis projektu:

Grupa uczniów z klas IC, IE, IF oraz IIE uczestniczy w ogólnopolskim programie "Szkoła kompetencji przyszłości" - Zwolnieni z Teorii.

Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Oparty jest na Metodzie Prawdziwych Projektów, autorskiej adaptacji na polskie warunki metody stworzonej na Harvardzie, tzw. "The field method". Zadaniem uczniów jest działanie w zespole - zaplanowanie oraz wdrażanie własnego projektu społecznego.

Uczniowie w ten sposób zdobywają doświadczenie i praktyczne kompetencje niezbędne na rynku pracy, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania.

Aktywny udział w programie daje młodym ludziom poczucie własnej sprawczości, dostrzegają realne problemy społeczne i podejmują próby przeciwdziałania nim. Uczniowie mają możliwość uzyskania cenionego przez pracodawców, międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami. 

 

Zespoły biorące udział w projekcie:

Spełniamy Bajkowe Marzenia

(NIE)ŚWIADOMI

PHONE OFF

Intensyfikujemy egalitaryzm

DoceniaMY Wolność

GIRLS FOR KIDS

Lektura nie wilkiem

#AlwaysBeYourself – warsztaty samopoznania

Kraina lasów, jezior i walki ze smogiem

Lokalni bohaterowie

 

Koordynator projektu: Krystyna Słowicka

Nauczyciele wspomagający: Jolanta Rogucka, Joanna Domuracka, Małgorzata Tomczak, Kamil Wiszniewski, Marcin Hościłowicz.

 

Print Download