Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku odbywa się kształcenie na odległość.