Miło jest nam poinformować, że realizujemy kolejny projekt eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości", w którym biorą udział uczniowie z klasy 2dPod oraz szkoły z Polski i Włoch. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz, Konrad Wisniewski
Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie "FROM GAME TO STEM" w ramach programu Erasmus + KA2. Projekt realizuje pogłębienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i podniesienie umiejętności językowych. W trakcie projektu nasi uczniowie i nauczyciele będą brać udział w przedsięwzięciach z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata we współpracy ze szkołami z Serbii,Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Produktem końcowym będzie gra komputerowa z wykorzystaniem zadań z fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Miło jest nam poinformować,że Nasza Szkoła otrzymała Europejski Puchar Europy czyli - europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany przez Komisarz Unii Europejeskiej d.s. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i sportu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Pix Programming Challenge 2020 Etap 3 (FINAŁY). Miło jest nam poinformować, że w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Pix Programming Challenge 2020 w kategorii MASTER w FINALE, który odbył się 12 grudnia 2020 wzięli udział i zostali finalistami: Kacper Bagiński IIAGim i Paweł Bogdanowicz IIAGim. W Finale konkursu każdy z 30 uczestników z całej Polski musiał w ciągu 5 godzin wykonać 20 zadań z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Opiekun młodzieży: Joanna Domuracka
Z radością informujemy, że do Etapu 2 (etap wojewódzki) konkursu CyberSkiller Challenge Poland ( Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa) awansowało trzech uczestników z najlepszym wynikiem w szkole w Etapie 1, tj.: Adrian Michniuk, Adrian Malinowski oraz Szymon Cimochowski. Wszyscy uczniowie są z klasy 1A. Tym samym została wyłoniona 3-osobowa reprezentacja szkoły biorąca udział w konkursie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tematem Drugiego Etapu konkursu będzie System Linux oraz jego bezpieczeństwo. Opiekun młodzieży: Joanna Domuracka
W piątek 14 maja 2021 odbyły się pierwsze pilotażowe zajęcia z uczniami Z Little Rock High School, Arkansas, US. To początek innowacji „Wyzwania współczesności. Wartości, demokracja, tolerancja, globalizacja, wolność … Wiedza o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej”. Autorki innowacji: Dorota Hołownia-Dudek i Katarzyna Witkowska
Nagroda indywidualna Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Miło jest nam poinformować, że Suwalski Ośrodek Kultury wyróżnił film Filipa Dudanowicza, Oskara Popko i Miłosza Stojanowskiego. Serdecznie gratutujemy!
Miło jest nam poinformować, że uczniowie klasy 2AGim oraz 2APod ukończyli kurs "CPA: Programming Essentials in C++" w ramach Cisco Networking Academy i otrzymali Certyfikat potwierdzający opanowanie umiejętności w zakresie programowania w języku C++. Instruktor akademii: Joanna Domuracka
Oficjalne wyniki głosowania internautów na etiudy filmowe, nakręcone przez uczniów III LO w Konkursie Filmowym _3_3_3_ zorganizowanym z okazji Roku Andrzeja Wajdy. facebook.com/3losuwalki/ . Organizatorzy: Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Krystyna Słowicka, Danuta Worobiczuk, Kamil Wiszniewski. Serdeczne gratulacje!
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów. Opiekun pracowni: Małgorzata Tomczak
Kontakt ze społecznością romską z naszego miasta próbowaliśmy nawiązać za pośrednictwem Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej w Suwałkach. Niestety nie doszło do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami tej mniejszości. Podczas naszego pobytu w szkole (18.10.2013) p. dyrektor Małgorzata Osewska zaznajomiła nas z problemami w edukacji dzieci romskich. Natomiast zaproszona do naszej szkoły (24.10.2013). p. Jadwiga Milewska ze Stowarzyszenia Integracja wprowadziła nas w romski świat, objaśniała pochodzenie stereotypów dotyczących tej społeczności, próbowała przybliżyć nam romską mentalność i jej uwarunkowania – liczne pytania świadczyły o tym, że ciekawi nas wszystko. Przez dwie godziny byliśmy w romskim świecie.

Oto informacje, które zanotowaliśmy po spotkaniu:

- Romowie - grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata.
- Romowie przestrzegają kodeksu postępowania: Romanipenu
- Grupę Romów mieszkających w Polsce nazywa się Polska Roma.
- Są najliczniejszą mniejszością etniczną w Europie.
- Romowie unikają sądów w sporach między sobą. W takim przypadku zwracają się do Szero Roma, który rozwiązuje ich konflikt.
- Romowie mają duży szacunek dla osób starszych. Nie mogą im przerywać w trakcie rozmowy, całują w rękę. Starsi mają ogromny autorytet, znają romską tradycję.
- Najprawdopodobniej pierwotną ojczyzną Romów są Indie
- Romowie przyjmują religię państwa, w którym mieszkają, w Polsce są katolikami. Ich wiara nie wynika z duchowych potrzeb, nie przestrzegają Dekalogu. Pragną pod tym względem nie wyróżniać się w społeczeństwie.
- Karą za złamanie jakiejkolwiek z cygańskich zasad jest skalanie, czyli wykluczenie ze środowiska cygańskiego na pewien okres lub dożywotnio.
- 90% Romów ukończyło swoją edukację na szkole podstawowej.
- Jankaro to najbardziej poważany Rom, który rozstrzyga spory w środowisku cygańskim.
- Romowie mają oficialnie polskie imiona, natomiast w domu zwracają się do siebie w swoich romskich imionach.
- Jedną z takich głównych zasad jest to, ze ani Rom nie może poślubić Polki, ani Romka nie może wyjść za Polaka.
- Romowie uważają kobietę za istotę nieczystą.
- Stałe skalanie może nakładać tylko Szero Roma , jest głową i królem Cyganów.
- Romowie nie mogą wykonywać takich zawodów jak np. lekarz, pielęgniarka, położna, strażnik.
- Romowie po setkach lat koczowniczego trybu życia, zostali zmuszeni do osiedlenia.
- Romowie zamieszkujący południową część Polski zwani są Bergitka Roma. Mieszkają głównie w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim. Grupa ta stosunkowo wcześnie przeszła na osiadły tryb życia (XVIII wiek).
- Obecnie większość Romów jest dwujęzyczna. Porozumiewają się za pomocą języka romani , jak także mową kraju w którym się aktualnie znajdują.
- Ogromna ilość Romów jest analfabetami.
- Romowie bardzo często utrzymują się z zasiłków socjalnych.
- Jeżeli rodzice panny młodej nie zgadzają się na zamążpójście wtedy to przyszły mąż porywa swoją wybrankę.
- W związku, z wierzeniami cyganów, kobiety nie mają możliwości ukazywania nagiego ciała (nawet kolan). Dawniej kobiety nosiły również chusty na głowach, lecz z biegiem czasu zatarło się to.
- Dzieci traktowane są inaczej, między innymi dlatego mogą uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego.
- Mężczyźni nie noszą obcisłych spodni, uważane jest to za niestosowne. Zazwyczaj noszą obszerne ubrania, nie przylegające do ciał. - Widoczne jest także zróżnicowanie w hierarchii rodzinnej. To niezaprzeczalnie mężczyzna jest głową rodziny. Jeszcze jednym faktem jest sprawa małżeństwa . Cyganie raczej stronią od zawierania kościelnego lub cywilnego związku małżeńskiego.
- Lojalność jest ich najważniejsza wartością.
- Cyganie trzymają się w skupiskach, które bardzo krytycznie patrzą na odstępstwa od romanipenu.

Uczestnicy projektu z klasy III E

Fotorelacja

Dialog międzykulturowy