Projekt "CLICK AND CLIL"

Wyjazd na Maltę

W dniach 30.09.2019 do 11.10.2019 uczestniczyłam w kursie językowym  Fluencyand Language Development for Educational Staff w Executive Training Institute na Malcie. Podczas 42 godzinnego kursu aktywnie uczestniczyłam w nauce  języka angielskiego na poziomie podstawowym; doskonaliłam komunikację z uczestnikami kursu; poszerzałam słownictwo oraz przyswajałam nowe konstrukcje gramatyczne. Przeszkolona zostałam w kierunku wykorzystywania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych do dalszej, samodzielnej nauki jęz. angielskiego po powrocie do domu. Uczestniczyłam w trzech wycieczkach zorganizowanych przez szkołę językową. Poznałam zabytki i historię: stolicy Malty Valetty, jednego z najstarszych miast Malty Mdiny oraz wyspy Gozo. Wycieczki odbywały się z udziałem przewodnika który w jęz. angielskim opowiadał historie tych miejsc. Uczestniczyłam również w zajęciach integracyjnych z  osobami z Finlandii i Malty, co pozwoliło na wymianę doświadczeń na temat systemów edukacyjnych w tych krajach oraz poznanie ich kultury, przyrody i zwyczajów.  Udział  w kursie zmotywował mnie do dalszej nauki języka angielskiego. Zamierzam wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, korzystać z literatury angielskiej do poszerzania wiedzy merytorycznej z nauczanego przedmiotu i dzielić się nią z uczniami podczas lekcji  jak również z kolegami i koleżankami.

 

Barbara Okrój: nauczyciel biologii