Projekt "CLICK AND CLIL" 

Kurs General English Course, w którym uczestniczyłam w ramach projektu Erasmus+ odbywał się od 4 do 8 listopada 2019 r. Instytucją organizująca mój wyjazd na kurs był Active Global English House (PIC 916617603), a zajęcia odbywały się w szkole językowej The Oxford English Centre w Oxfordzie. W czasie kursu uczestniczyłam w 30 godzinach języka angielskiego, prowadzonych przez dwie nauczycielki. Celem  mojego udziału było podniesienie kompetencji językowych.

Zajęcia codziennie zaczynały się o 9.30 i trwały do 15.00 po 90 min., z dwiema przerwami. Moja grupa – Independent Users liczyła siedem osób. Pierwsze cztery godziny lekcyjne, prowadzone przez Jane poświęcone były zagadnieniom kulturowym, ćwiczeniom w słuchaniu, czytaniu i konwersacji. Wśród problematyki poruszanej podczas tych zajęć znalazły się treści dotyczące Bonfire Night, analiza tekstów piosenek, ćwiczeń w pisaniu tekstów nieformalnych, wymowy, a także zagadnienia gramatyczne – użycie czasowników w zdaniu, zasad dotyczących partykuł, czasowników złożonych i frazali, mowa zależna (verb+verb, infinitive+to form, bare infinitive form, gerund form, multi-word verbs, Reported Speach). Formy zajęć były zróżnicowane. Pracowaliśmy w parach, małych grupach (często w różnych salach), konfrontowaliśmy wyniki pracy, cały czas prowadząc konwersację. Prowadząca zajęcia bardzo aktywnie uczestniczyła w naszej wymianie, zapisywała na tablicy wszystkie zdania, wyrażenia, które sprawiały nam trudność. Zwracała dużą uwagę na definicje, zasady gramatyczne. W trakcie ćwiczeń z mowy zależnej zaproponowała metodę pracy, polegająca na przygotowaniu się w grupach do przeprowadzenia śledztwa dotyczącego wizyty UFO na Ziemi. Zajęcia z Jane podsumowane zostały testem i rozmową indywidualną, przed oceną Jane wyjaśniła jaki zakres wiedzy i umiejętności jest przypisany do określonego stopnia (B1, B1+, B2, B2+, C1, C1+, C2).

Od 13.30 do 15.00 spotykaliśmy się z Adine. Te zajęcia poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom gramatycznym. Omawialiśmy tryb warunkowy, strukturę wish+would, stronę bierną w teorii, następnie wykonywaliśmy ćwiczenia, samodzielnie, w parach, sprawdzaliśmy wspólnie. Prowadząca zajęcia proponowała bardzo interesujące teksty do analizy, koordynowała konwersację, zwracając szczególną uwagę na poprawność wymowy. Zajęcia urozmaicone były grami planszowymi, zagadkami, scenkami. 

Szkoła proponowała także program dodatkowy. Po południu organizowane były wyjścia do muzeum (Muzeum Historii Naturalnej), gry planszowe, tenis stołowy czy spotkania na konwersację. 

Dzięki profesjonalnie przygotowanym metodom i technikom pracy i programowi dodatkowemu kurs oceniam jako bardzo efektywny. Pozwolił mi  podnieść umiejętności praktyczne, zwiększyć kompetencje społeczne, językowe i kulturowe, zmotywował do dalszego rozwijania umiejętności zawodowych. Zdobyłam wiedzę na temat systemów edukacji w Wielkiej Brytanii i innych krajach oraz poszerzyłam warsztat w zakresie metod oceniania i zaliczania umiejętności. W swojej pracy wykorzystam wiedzę i umiejętności doskonalone podczas kursu. Kompetencje językowe szczególnie ważne są w klasach dwujęzycznych, jednak otwartość na eksperymentowanie i rozwijanie nowych praktyk uczenia się  i metod nauczania, umiejętność planowania oraz  organizacji pracy przydatne są na wszystkich lekcjach, ponieważ dotyczą wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole. Cenne są dla mnie także materiały (teksty, ćwiczenia), które otrzymałam w czasie kursu. Część z nich wykorzystam do pracy z uczniami na lekcji.

Korzyści, jakie daje program Erasmus+ to dla mnie aktywne szkolenie podczas zagranicznego wyjazdu oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych i zawodowych. Wzmocnienie w zakresie  stosowania innowacyjnych metod nauczania w oparciu o najnowszą wiedzę i rozwiązania. Wśród korzyści dla mojej szkoły mogę wymienić: podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a także  atrakcyjności oferty szkoły,  nawiązanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli  najnowszych osiągnięć w obszarze edukacji.

 

Katarzyna Witkowska: nauczyciel historii