Projekty Unijne

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych w roku szk. 2009/2012.
Jego zadaniem jest rozwijanie kluczowych kompetencji ucznia z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedmiotów: fizyka, matematyka, biologia, chemia.

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
-  Marek Iwanicki
-  Elżbieta Konarzewska
-  Barbara Okrój
-  Cezary Kacprzyk

 

Print Download