Scenariusz

Cele:
- poszerzenie wiedzy o kraju sąsiada
- kształcenie umiejetności pracy samodzielnej
- rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży
- doskonalenie i wymiana doświadczeń
- nawiązywanie współpracy z innymi uczniami

Przebieg Dnia Niemieckiego:

1. godz.9.40 - prezentacja multimedialna "Niemcy - kraj sąsiada" - dla klas pierwszych
2. godz.9.55 - Qiuz "Co wiesz o kraju sąsiada?" z nagrodami sponsorowanymi przez PNWM
3. godz.10.00 - prelekcja Pani Kustosz Elizy Ptaszyńskiej oraz film Alfred Wierusz-Kowalski (powstały przy współpracy polsko-niemieckiej).
4.godz.10.55-12.15 - powtórka dla klas drugich

 


Organizatorami są uczniowie klasy IA, ID, IF pod opieką prof. Hanny Sobolewskiej-Prędyś oraz we współpracy z PNWM w Warszawie i Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Print Download