Projekty unijne - ETWINNING

 W lutym 2009 r. rozpoczął działalność projekt dwustronny w ramach programu ETWINNING.

Tytuł: Wspomnienia czasu wojny...

Cele

- wymiana wiedzy o kulturze
- odkrywanie aspektów naszej przeszłości dzięki świadkom z naszych rodzin we Włoszech i Polsce
- odkrywanie wartości poprzez doświadczenia dziadków i zrozumienie ich sposobu myślenia i postępowania
- empatia historyczna i interpretacja faktów
- doskonalenia umiejętności posługiwania się angielskim
- doskonalenie znajomości technik informacyjnych
- rozwijanie wspólnych wartości i emocji względem Europy

Kraje partnerskie: Włochy, Polska.

Koordytar działań: prof. Marcin Hościłowicz

Print Download