Rozpoczynamy realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS, którego celem jest rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji. Projekty w ramach SBO CUMULUS finansowane będą z budżetu miasta
Mieliśmy zaszczyt gościć niezwykłego człowieka - pana Mariana Turskiego polskiego historyka, dziennikarza i działacza społecznego. Z uwagą wysłuchaliśmy opowieści o spełnianiu marzeń, o dźwiękach, obrazach i wartościach. I o tym, jak zachować człowieczeństwo.
Uroczysta gala, na której rozdano stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom, nauczycielom i dyrektorom odbyła się 18.09.2023 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury. Od 2016 r. funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”. Stypendia i nagrody przyznano 87 uczniom. Uczniowie nagrodzeni z naszej szkoły to: Szymon Cimochowski z klasy IVA za osiągnięcia w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Opiekun: Leszek Harasimowicz. Gabriela Wiszniewska z klasy 3B za osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Opiekun: Barbara Okrój. Serdeczne gratulacje!
Miło jest nam poinformować, że oficjalną stronę internetową imprezy Odlotowe Suwałki Air Show 2023 - odlotowesuwalki.pl , przygotowali uczniowie klasy 3A: Oskar Żuryński, Łukasz Krajewski, Jakub Osypiuk. Serdeczne gratulacje!
W mojej małej okolicy: Za nami rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i wręczenie nagród. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w Sejnach - podczas zbiorowej wystawy suwalskich fotografików, która odbędzie się latem 2023 roku..
W dniu 14.09.2023 r. wręczono nagrody laureatom konkursu, który odbywał się na platformie Tik Tok pod tytułem #pogodnesuwałkisegreguja ! I miejsce otrzymała Agnieszka Cieślukowska z klasy 3C. Serdeczne gratulacje!
INFORMATOR: POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wszystkich miłośników wykorzystania technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej "PLAMKA '24". Regulamin Konkursu
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX organizowanym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej i polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru.
Miło jest nam poinformować, że Patryk Barszczewski 2c, Julia Kruszyłowicz 2c, Oskar Żuryński 2a wzięli udział w warsztatach filmowych Fundacji Bardzo Dziki Wschód.
Ordynacja wyborcza Wybory cząstkowe Protokół z wyborów końcowych
Sprawozdanie z wyborów cząstkowych w ramach
realizacji projektu NADANIE IMIENIA SZKOLE 
w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.10.12.2010 zakończono procedurę wyłaniania propozycji patrona przez trzy gremia szkolne:
- uczniów
/zgłoszono14 kandydatur, spośród których trójki z samorządów klasowych w liczbie 54 uczniów głosowały na ks. K. Hamerszmita- 5 uczniów, Cz. Niemena – 3 uczniów, M. Geniusza -3 uczniów, J. Wierzbickiego – 1 uczeń, Jana III Sobieskiego - 3 uczniów, Jana Pawła II – 1 uczeń, ks. J. Popiełuszko – 4 uczniów, E. Szczepanika – 22 uczniów, T. Noniewicza - 5 uczniów , A. Lityńskiego – 4 uczniów, I. Sendlerową, Cz. Miłosza, R. Kaczorowskiego – 0 uczniów/

- rodziców
/zgłoszono 3 kandydatury E. Szczepanik, Cz. Miłosz, ks. K. Hamerszmit , spośród których Rada Rodziców jednogłośnie wybrała E. Szczepanika/

- nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły
/zgłoszono 5 kandydatur: M. Geniusz, K. Kulwieć, A. Lityński, „zasłużeni dla Suwalszczyzny”, E. Szczepanik – spośród których, w głosowaniu tajnym, Alfred Lityński uzyskał 21 głosów, E. Szczepanik – 20 głosów, „Zasłużeni dla Suwalszczyzny” – 6 głosów/.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury wyłaniania kandydatur przez poszczególne gremia:
p. Joanna Domuracka – opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Jolanta Kochańska – przewodnicząca zarządu Rady Rodziców
p. Danuta Worobiczuk – przedstawiciel zespołu do projektu NADANIE IMIENIA SZKOLE

przekazały koordynatorowi projektu „Protokoły z wyborów propozycji na patrona szkoły” wraz ze zgromadzoną dokumentacją.
Po analizie dokumentacji stwierdzam, że wyłanianie kandydatów odbyło się zgodnie z obowiązującą procedurą, co upoważnia do ogłoszenia, że:
W przeprowadzonych wyborach cząstkowych kandydatami na Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach zostali:
Uczniów – premier, prof. Edward Szczepanik 
Rodziców – premier, prof. Edward Szczepanik 
Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły – prof. Alfred Lityński 

PATRON SZKOŁY zostanie wyłoniony w ogólnoszkolnych wyborach, które odbędą się 20.01.2011r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.
Elżbieta Zienda-Żywiczyńska