Miło jest nam poinformować, iż Igor Przybylak uczeń klasy 3B został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach. Serdecznie gratulujemy!
Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie "FROM GAME TO STEM" w ramach programu Erasmus + KA2. Projekt realizuje pogłębienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i podniesienie umiejętności językowych. W trakcie projektu nasi uczniowie i nauczyciele będą brać udział w przedsięwzięciach z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata we współpracy ze szkołami z Serbii,Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Produktem końcowym będzie gra komputerowa z wykorzystaniem zadań z fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Miło jest nam poinformować,że Nasza Szkoła otrzymała Europejski Puchar Europy czyli - europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany przez Komisarz Unii Europejeskiej d.s. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i sportu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Wszystkich miłośników wykorzystania technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej zapraszamy do wzięcia udziału w XX Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej "PLAMKA '22".
Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek: Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek
Miło jest nam poinformować, że Projekt eTwinning "Wy(MYŚL)one wiadomości" realizowany przez uczniów klasy 3dP we współpracy z 9 szkołami w Polsce otrzymał Krajową Odznakę Jakości za wysoką jakość realizowanych zadań . Projekt dotyczył podniesienia świadomości korzystania ze źródeł internetowych oraz weryfikacji wiadomości. Koordynatorami projektu byli p. Marcin Hościłowicz i p. Konrad Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy!
16 września 2021 r. jest Dniem Patrona. 16 września 1880 r. urodził się Alfred Lityński, patron naszej szkoły. Co roku, o tej porze odbywa się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbędzie się o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.

Absolwentom szkół podstawowych oferujemy 5 klas o następujących profilach:

Klasa 1A - POLITECHNICZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki)


JEST TO KLASA STWORZONA DLA OSÓB, KTÓRE

• lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia,

• interesują się  jak funkcjonuje świat,

• chcą poznać jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą,

• pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

NAUKA  W  TEJ  KLASIE  UMOŻLIWI

• poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki jako  dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań,

• solidne przygotowanie do  zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki.

W tej klasie swoje  umiejętności i  pasje  możesz  rozwijać  poprzez:

• wyjazdy  na  nocne  obserwacje  nieba,

• wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego,

• wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki na wyższe uczelnie,   

• zajęcia dodatkowe przygotowujące do konkursów i olimpiad,

• zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki,– jeśli zaistnieje taka potrzeba,

• możliwość organizowania przez uczniów i dla uczniów imprez i różnych projektów,

Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych proponujemy udział w Lokalnej Akademii Sieciowej firmy Cisco, w ramach której będą mogli przystąpić do kursu obejmującego podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych oraz NGD Linux Essentials. Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+ oraz LPI Linux Essentials Professional Development Certificate. Dla pasjonujących się programowaniem proponuje się udział w kursach języków C++ oraz Python.

CO DALEJ  PO NAUCE W TEJ KLASIE

Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie.

Nauka w tej klasie ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów między innymi:

• automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja,

• architektura i urbanistyka, budownictwo,

• matematyka, fizyka,

• informatyka, grafika komputerowa,

• inżynieria mechatroniczna,

• mechanika i budowa maszyn,

• energetyka,

• lotnictwo i kosmonautyka,

• finanse, bankowość.

Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne czy nawet prawnicze.

 


Klasa 1B - MEDYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki


Dla kogo?

W tym profilu mogą rozwijać swoje pasje osoby interesujące się biologią, chemią, przyrodą czy środowiskiem naturalnym. Mogą tu kształtować badawczy sposób myślenia, rozwijać umiejętności przeprowadzania eksperymentów chemicznych i biologicznych, kształtować postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Program nauczania w klasie o profilu medycznym przewiduje naukę w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki (która jest na maturze przedmiotem obowiązkowym i może być zdawana przez uczniów zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym). Języki obce nauczane w tym profilu to: język angielski i język niemiecki.

Zainteresowania i pasje

Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w Laboratorium Symulacji Medycznych, w zajęciach laboratoryjno-terenowych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN, poszerzają  swoją wiedzę cyklicznie przygotowując seminaria naukowe o ciekawej tematyce. Na zajęciach dodatkowych przygotowują się do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach w których uczestniczą osiągając sukcesy (Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Podlaski Konkurs Chemiczny).

Podstawowym celem tego profilu jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych co zwiększa ich szanse na podjęcie wymarzonych kierunków studiów.

Czy warto planować karierę w tym kierunku?

Absolwenci profilu medycznego mogą studiować na wielu ciekawych i elitarnych kierunkach, takich jak np. kierunki medyczne (lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne…), biotechnologia, technologia medyczna, inżynieria medyczna, weterynaria, psychologia, ochrona środowiska, chemia kryminalistyczna, chemia przemysłowa, dietetyka, kosmetologia, architektura krajobrazu, chemia, biologia.

 


 

 Klasa 1C LINGWISTYCZNA - DWUJĘZYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, język polski, geografia 

Języki obce: język angielski, język hiszpański

Klasa dwujęzyczna. Niektóre zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim.


Dla kogo:

Jeśli  lubisz języki obce,  jesteś zainteresowany literaturą, a w dodatku ciekawi Cię świat,  tu znajdziesz swoje miejsce.

Co Cię czeka w trakcie nauki:

• Udział w projektach międzynarodowych  (eTwinning/Erasmus+) pozwoli rozwinąć Twoją kreatywność niezmiernie potrzebną w dzisiejszym świecie. Tajniki literatury zgłębisz nie tylko podczas lekcji języka polskiego, ale również podczas innowacji z literatury brytyjskiej i angielskiej. Pandemia kiedyś się skończy, a więc będzie możliwość odnowienia zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz wyjazdowych zajęć – warsztatów teatralnych i muzealnych. Angielski w praktyce? – jak najbardziej. Umożliwią Ci to wspomniane już wyżej projekty, jak też zajęcia z native speakers (on-line/face-to-face) oraz współpraca klasą z USA w ramach ‘social studies’. Zgłębianie języka angielskiego na tak różnorodnym polu  pozwoli Ci pójść ścieżką Cambridge i przygotować się do egzaminów certyfikowanych.

• Angielski w geografii – dlaczego nie? Skoro podczas nauki tego języka spotkałaś/eś się z wątkami geograficznymi, to dlaczego nie podejść do tego z drugiej strony? A jak to jeszcze powiążesz z wyjazdami studyjnymi lub warsztatami terenowymi – na pewno będzie ciekawie.

• W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu będziesz miał/a możliwość udziału w zajęciach-warsztatach.

• I jeszcze jedno, nauka języka hiszpańskiego. Zrobisz to w rytmie flamenco i wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają Alvaro albo Maluma.

Co potem?

• Masz możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej, możesz studiować na kierunkach lingwistycznych oraz wybrać kierunki, na których wymagany jest  egzamin maturalny z geografii lub język polski, np. archeologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

• A jeśli pociąga Cię świat i jesteś gotowa/y na wyzwania, możesz wybrać ścieżkę kariery  pilota wycieczek lub lidera grup wyprawowych.


 

Klasa 1D - HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce: język angielski, język francuski


Propozycja ta daje możliwość poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie realizujący naukę przedmiotów humanistycznych pogłębiają wiedzę, biorąc udział w zajęciach teatralnych, wykładach i  warsztatach ze specjalistami, projektach czytelniczych i edukacyjnych.

Rozwijanie pasji i zainteresowań

Uczniowie mają szansę na wielowymiarowy rozwój poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych: wycieczkach historyczno-kulturowych, publikacjach twórczości literackiej i artystycznej, seminariach, lekcjach prowadzonych przez pracowników IPN w Białymstoku, spektaklach, lekcjach muzealnych (współpraca z Muzeum Okręgowym, Archiwum Państwowym,  Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku ), debatach oksfordzkich, Turnieju Debat Historycznych IPN, projekcie Sybiracy w naszych rodzinach (we współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru), projekcie Sejm Dzieci i Młodzieży, projekcie Zwolnieni z Teorii, który umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami, sygnowanego przez Project Management Institute R.E.P. 

Zainteresowanym uczniom proponujemy udział  w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Antycznej, Ogólnopolskim  Konkursie  Polska Piastowska, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Francuskiego, Ogólnopolskim  Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, Ogólnopolskim  Konkursie Piosenki Francuskiej,  konkursach poetyckich, recytatorskich.

Uczeń zostanie przygotowany do świadomego odbioru różnych form artystycznych (dzieł sztuki, literatury, filmu). Oferta klasy humanistycznej jest skierowana również do uczniów pragnących rozwijać umiejętności językowe i pogłębiać wiedzę na temat szeroko pojętej kultury anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Nauka języka francuskiego może zainspirować do patrzenia na świat oczami zagranicznych poetów, pisarzy, malarzy, ludzi nauki, umożliwi to także znalezienie pasjonującej pracy (na przykład w strukturach Unii Europejskiej).

Wybór dalszego kształcenia

Podczas czteroletniej nauki uczeń zdobędzie szeroką wiedzę, która pozwoli na kontynuowanie nauki na studiach: prawniczych, filologicznych, historycznych, dziennikarskich, politologicznych, społecznych, filozoficznych, kulturoznawczych, filmoznawczych, psychologicznych. 

 


Klasa 1E - MENADŻERSKA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, matematyka, język angielski

Języki obce: język angielski, język rosyjski


Jeśli jesteś przedsiębiorczy, otwarty na świat i niestraszne Ci kontakty w języku angielskim czy rosyjskim, ten profil jest właśnie dla Ciebie.

Rozwijanie pasji i zainteresowań

Oprócz normalnych lekcji będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wyjazdach terenowych w góry, zajęciach w okolicach Suwałk, rajdach rowerowych, spływach kajakowych, wycieczkach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowanym uczniom proponujemy również udział w Olimpiadzie Geograficznej oraz w licznych konkursach przedmiotowych. Będziesz miał także możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców w języku polskim, ale również angielskim czy rosyjskim, w związku z nawiązaną przez naszą szkołę współpracę z wybranymi uczelniami w kraju i za granicą. Jeśli będziesz chciał poszerzać swoje umiejętności w zakresie języka rosyjskiego i/lub angielskiego, możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych na uczelni. A dlaczego w dzisiejszym świecie potrzebujesz znajomości języka rosyjskiego? Bo większość światowych milionerów i miliarderów pochodzi właśnie z tego kraju?

Wybór dalszego kształcenia

Po ukończeniu nauki w tym profilu, możesz podjąć studia na takich kierunkach jak: ekonomia, zarządzanie, prawo, turystyka, geologia, ekologia, geografia, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, biofizyka, inżynieria środowiska, stosunki międzynarodowe czy dziennikarstwo, filologia i komunikacja społeczna. Możesz także podjąć studia politechniczne na kierunkach ekoenergetyka, mechatronika oraz nawigacja morska i zarządzanie portami morskimi czy logistyka.