Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach z dnia 30 września 2020 r. w roku szkolnym 2020/2021 wolne od zajęć dydaktycznych będą następujące dni:

14 października 2020 (środa) Dzień Edukacji Narodowej

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) Dzień Zaduszny

3 czerwca 2021 r. (piątek) - dzień po Bożym Ciele

24 czerwca 2021 r. (czwartek) - dzień przed końcem roku szkolnego

4 maja 2021 r. (wtorek) - egzamin maturalny

5 maja 2021 r. (środa) - egzamin maturalny

6 maja 2021 r. (czwartek) - egzamin maturalny

7 maja 2021 r. (piątek) - egzamin maturalny

W wyżej wymienionych terminach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Oprócz powyższych terminów, zgodnie z odrębnymi przepisami, dni wolne od zajęć przypadają w święta narodowe (11.11.2020, 3.05.2021), religijne (6.01.2021), ferie świąteczne (23.12.2020-01.01.2021), zimowe (25.01.2021-7.02.2021) i wiosenne (1.04.2021-6.04.2021).

 

Alicja Węsierska-Kwiecień Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.