IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” będzie poświęcona ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze i jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

regulamin konkursu wraz z załącznikami - do pobrania znajduje się pod linkiem https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja/1/43164_REGULAMIN_IV_EDYCJI_KONKURSU_WYBIERAM_WYBORY