Komunikat

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach

w sprawie języka obcego  w oddziałach dwujęzycznych
oraz zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę 
w procesie rekrutacji do wszystkich oddziałów na rok szkolny 2021/2022.

 

Na podstawie art. 154. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021r. poz. 4) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że w oddziałach dwujęzycznych językiem nauczania będzie język angielski.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę  w procesie rekrutacji do wszystkich oddziałów, będą następujące:

- Język polski,

- Matematyka,

- Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

- Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

 

Print Download