Do klas dwujęzycznych, czyli A (politechniczna) i C (lingwistyczna) obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Wnioski o przyjęcie do tych klas należy składać w terminie od 15 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Krótszy termin składania wniosków obowiązuje ze względu na konieczność przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian odbędzie się 29 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie III LO (Suwałki, ul. T.Noniewicza 83, sala gimnastyczna). 

Sprawdzian składa się z jednej częścisprawdzianu pisemnego, który zostanie przygotowany na podstawie podstawy programowej z języka angielskiego w szkole podstawowej.

Kandydatów prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi 6 lipca 2020 r. o godz.10.00.

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych 29 czerwca 2020 r., po udokumentowaniu przyczyny nieobecności, będą mogli przystąpić do sprawdzianu 27 lipca 2020 r. o godz. 9.00. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu nastąpi 29 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

 

Print Download