Do Klasy 1C Lingwistycznej Dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

Wnioski o przyjęcie do tej klasy należy składać w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.

Krótszy termin składania wniosków obowiązuje ze względu na konieczność przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.

Sprawdzian odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. W zależności od stanu epidemicznego w kraju, będzie to sprawdzian w szkole lub online. Informacja o wybranej formie egzaminu zostanie przekazana w terminie późniejszym. 

Sprawdzian składa się z jednej części – sprawdzianu pisemnego, który zostanie przygotowany na podstawie podstawy programowej z języka angielskiego w szkole podstawowej.


Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi do 17 czerwca 2021 r.

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych 7 czerwca 2021 r., po udokumentowaniu przyczyny nieobecności, będą mogli przystąpić do sprawdzianu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu nastąpi do 9 lipca 2021 r. 

Uwaga: Laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

 

Print Download