26 września, jak co roku, świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Na tegorocznej edycji gościliśmy z warsztatami dla klas oraz wykładem przyjaciela naszej szkoły, Amerykanina mieszkającego w Polsce, dyrektora szkoły King's School of English oraz wykładowcę na UWM w Olsztynie - Jeffa Taylora.
W dniu 7 września 2022 r. w klasie 3D została przeprowadzona przez Panią Grażynę Serafin z SODN-u niezwykle ciekawa lekcja z wychowawcą. Uczniowie klasy 3D mieli okazję poznać się na nowo.
Od 1 października do 9 grudnia 2022 r. można przesyłać zgłoszenia do wzięcia udziału w VI edycji konkursu "BizneSÓWKI - zaPARKuj swój Biznes", którego organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk. Celem Konkursu jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju suwalskiej przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedziby na terenie Miasta Suwałki chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Suwałkach. Zainteresowani konkursem uczniowie mogą zgłaszać się w szkole do Pani Joanny Domurackiej i Pani Krystyny Słowickiej.
W dniu 16 września 2022 r. obchodzimy Dzień Patrona III LO. - prof. Alfreda Lityńskiego - wybitnego polskiego uczonego, hydrobiologa i nauczyciela.
Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA. Aktualna rekrutacja umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2023/24. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum.

 

2020 - Europejska Odznaka Jakości za realizację międzynarodowego projektu ECO-LOGICAL and TRENDY

we współpracy ze szkołami w Turcji i Hiszpanii.

Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz

 


 

2020 - Krajowa Odznaka Jakości programu eTwinning Krajowa Odznaka Jakości

przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

2020 - Europejska Odznaka Jakości eTwinning Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom,

gdzie co najmniej dwóch partnerów, z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz

 


 

2020 - 5-letnia Cyfrowa Odznaka Programu Networking Academy - odznaka służbowa jest przyznawana instruktorowi

za udział w programie Cisco Networking Academy co najmniej  przez okres 5 lat.

Odznaka jest uznaniem za zaangażowanie instruktorów w program i trwały wpływ na życie uczniów i społeczności, w których funkcjonują.

Certyfikowany instruktor Cisco Networking Academy: Joanna Domuracka