Miło jest nam poinformować, że uczniowie klasy 2D grupa 2 zdobyli Krajową Odznakę Jakości za projekt eTwinning ECO-LOGICAL and TRENDY. Opiekun młodzieży: Marcin Hościłowicz. Serdecznie gratulujemy!
Miło jest nam poinformować, że uczniowie klasy 2D grupa 2 zakwalifikowali się do finału Międzynarodowego Konkursu na esej - A Letter to Myself from 2030 zorganizowanego przez Goi Peace Foundation. Opiekun młodzieży: Marcin Hościłowicz
"Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)" to projekt w głównej mierze skierowany do młodzieży szkolnej z Suwałk, Tarnopola oraz Brześcia. Koordynatorzy projektu: Joanna Domuracka i Jolanta Rogucka
Miło jest nam poinformować, że drużyna naszej szkoły w składzie: Alicja Bagińska, Anna Wołczek, Wiktoria Arciszewska i Izabela Sychowska zwyciężyła w miejskim etapie ,,DeBBaty'' i awansowała do Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Opiekun młodzieży: Konrad Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w następujących kategoriach: Krajobraz - "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym" oraz Fauna i Flora - "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym". Prace można przesłać na 3lostrona@gmail.com. Regulamin Konkursu.
Miło jest nam poinformować, że nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki został Jakub Amelian, uczeń naszej szkoły. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów. Opiekun pracowni: Małgorzata Tomczak

Regulamin
konkursu fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu”.

Kategorie:

Krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

Fauna i Flora "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"


(Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego łączy Krzywe ze Starym Folwarkiem. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia, torfowiska, łąki i pola oraz piękne widoki na jezioro Wigry. Szlak został nazwany na cześć wybitnego hydrobiologa, żyjącego w latach 1880-1945, który należał do organizatorów i długo kierował Stacją Hydrobiologiczną w Starym Folwarku, placówką mającą nieoceniony dorobek naukowy. Łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego z miejscem jego działalności w Starym Folwarku, gdzie planowane jest utworzenie Stacji Edukacyjnej Wigry. Po drodze można poznać rozmaite zbiorowiska leśne, jezioro Wigry i Leszczewek. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia świerkowe i świerkowo-sosnowe, torfowiska, łąki i pola. W Leszczewku, nad brzegiem jeziora Wigry jest punkt widokowy na Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.)


1. Założenia konkursu

1.1 Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.2 Cele konkursu:
-popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
-wzmacnianie przywiązania do regionu i Polski,
-uwrażliwienie na piękno przyrody,
-rozwijanie zainteresowań, pasji, talentów.
1.3 Konkurs jest skierowany do uczniów uczących się w III Liceum Ogólnoksztąłcym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.4 Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych Krajobraz oraz Fauna i Flora.

2. Wytyczne dotyczące prac

2.1 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar regionu suwalszczyzna.
2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
2.3 Uczestnik Konkursu może dostarczyć do pięciu fotografii w wersji cyfrowej na płycie CD.
2.4 Specyfikacja plików:
    - format: JPG (w trybie: najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
    - kolory w standardzie: RGB
    - rozdzielczość: min 300 dpi
2.5 Fotografie przekazywane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych.
2.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu  18 maja 2020 r. i trwa do 30 października 2020 r.
2.7 Prace należy dostarczyć do 26 października 2020 r. do pani Joanny Domurackiej na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.8 Płyta CD zawierająca prace powinna być opisana imieniem i nazwiskiem  autora, klasą, nazwą fotografowanego miejsca.
2.9 Do prac należy dołączyć informację (mapa, opis), gdzie i kiedy fotografia została wykonana.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które były publikowane.
2.11 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników. Do prac należy dołączyć podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu” w celach wynikających z  regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
(link: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883)
Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronie internetowej Organizatora oraz umieszczania ich na wystawach trwałych w budynku szkoły. 

2.12 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
2.13 Finał Konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2020 r.

3. Nagrody

3.1 Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi a wyróżnione dyplomami.
3.2 Wydrukowane prace zostaną umieszczone na ścianach wewnętrznych budynku szkoły.

4. Jury Konkursu

4.1 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę:
-jakość prac,
-oryginalność ujęcia tematu,
-kreatywność nadesłanych fotografii.
4.2 W skład Jury Konkursu wchodzą:
Alicja Węsierska-Kwiecień
Barbara Okrój
Małgorzata Tomczak
Joanna Domuracka

Organizator konkursu: Joanna Domuracka

 

Prace finałowe I Edycji Konkursu:

Konkurs Fotograficzny "Szlak Czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

 

 fot. Zuzanna Szopa

 

fot. Joanna Kopko

 

fot. Maria Sobuniewska