Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL - od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane jest najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne. Jest to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy.

CLIL stands for Content and Language Integrated Learning. It refers to teaching subjects such as science, history and geography to students through a foreign language. This can be by the English teacher using cross-curricular content or the subject teacher using English as the language of instruction. Both methods result in the simultaneous learning of content and English.


W ramach realizowanej w szkole innowacji CLIL (rok.szk. 2014/2015) klasa III E podczas zajęć Edukacji Europejskiej treści związane z procesem integracji europejskiej przedstawiła w języku angielskim. Końcowym etapem pracy uczniów było również stworzenie gazetki, która została umieszczona na korytarzu szkolnym.

Opiekunowie młodzieży: Beata Gruza, Konrad Wiśniewski

 

Print Download