Wszystkich miłośników wykorzystania technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej "PLAMKA '20".
Juvenes Translatores - Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej. 21 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się konkurs tłumaczeniowy "Juvenes Translatores", którego organizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Jest to międzynarodowy konkurs, do którego zostało wybranych tylko 51 szkół z Polski, w tym nasza. Opiekun młodzieży: Michał Sośnicki
Szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Suwałki wpisują się w projekt obchodów 100 lat Niepodległej realizowany w III LO w Suwałkach w roku szkolnym 2018/2019 i stanowią ważny element kształtowania patriotycznych postaw młodzieży. Autorka projektu: Elżbieta Zienda-Żywiczyńska
W dniach 25 - 29 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje w Międzynarodowym Konkursie Pix Programming Challenge 2019. Do Półfinałów konkursu, które odbędą się 5 grudnia 2019 r., zakwalifikowało się 19 uczniów klas: 1PodA i 2A. Uczestnicy w trakcie Półfinałów muszą rozwiązać Zadania. W tym etapie organizator przyjmuje 2 kryteria oceny - ilość poprawnie rozwiązanych zadań oraz łączny czas w jakim zadania zostaną rozwiązane. Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii. Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Opiekun młodzieży: Joanna Domuracka
Strona www.suwalkinaszapasja.cba.pl została stworzona dla pasjonatów historii Suwałk. Funkcjonuje jako dodatek do strony Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. W założeniu jest platformą dla uczniów, którzy interesują się przeszłością regionu.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w kategoriach: krajobraz oraz fauna i flora "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym".
Dnia 22 października 2018 r. w naszej szkole odbył się „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego” we współpracy z Fundacją "DKMS". Po tematycznej prelekcji, która odbyła się na 4 godzinie lekcyjnej na sali gimnastycznej, osoby w wieku 18-55 lat miały możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku.
Miło jest nam poinformować, że nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki został Jakub Amelian, uczeń naszej szkoły. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów. Opiekun pracowni: Małgorzata Tomczak
Realizujemy projekt szkolny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „Miejsca pamięci o bohaterach Niepodległej w przestrzeni mojego miasta”. Uczniowie gromadzą i opracowują informacje na temat miejsc pamięci w Suwałkach, wyszczególnionych w „Kartach obiektów pamięci w Suwałkach”. Opiekun młodzieży: Katarzyna Witkowska

Regulamin
konkursu fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu”.

Kategorie:

Krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

Fauna i Flora "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"


(Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego łączy Krzywe ze Starym Folwarkiem. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia, torfowiska, łąki i pola oraz piękne widoki na jezioro Wigry. Szlak został nazwany na cześć wybitnego hydrobiologa, żyjącego w latach 1880-1945, który należał do organizatorów i długo kierował Stacją Hydrobiologiczną w Starym Folwarku, placówką mającą nieoceniony dorobek naukowy. Łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego z miejscem jego działalności w Starym Folwarku, gdzie planowane jest utworzenie Stacji Edukacyjnej Wigry. Po drodze można poznać rozmaite zbiorowiska leśne, jezioro Wigry i Leszczewek. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia świerkowe i świerkowo-sosnowe, torfowiska, łąki i pola. W Leszczewku, nad brzegiem jeziora Wigry jest punkt widokowy na Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.)


1. Założenia konkursu

1.1 Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.2 Cele konkursu:
-popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
-wzmacnianie przywiązania do regionu i Polski,
-uwrażliwienie na piękno przyrody,
-rozwijanie zainteresowań, pasji, talentów.
1.3 Konkurs jest skierowany do uczniów uczących się w III Liceum Ogólnoksztąłcym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.4 Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych Krajobraz oraz Fauna i Flora.

2. Wytyczne dotyczące prac

2.1 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar regionu suwalszczyzna.
2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
2.3 Uczestnik Konkursu może dostarczyć do pięciu fotografii w wersji cyfrowej na płycie CD.
2.4 Specyfikacja plików:
    - format: JPG (w trybie: najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
    - kolory w standardzie: RGB
    - rozdzielczość: min 300 dpi
2.5 Fotografie przekazywane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych.
2.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2019 r. i trwa do 20 grudnia 2019 r.
2.7 Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2019 r. do pani Joanny Domurackiej.
2.8 Płyta CD zawierająca prace powinna być opisana imieniem i nazwiskiem  autora, klasą, nazwą fotografowanego miejsca.
2.9 Do prac należy dołączyć informację (mapa, opis), gdzie i kiedy fotografia została wykonana.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które były publikowane.
2.11 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników. Do prac należy dołączyć podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu” w celach wynikających z  regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
(link: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883)
Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronie internetowej Organizatora oraz umieszczania ich na wystawach trwałych w budynku szkoły. 

2.12 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
2.13 Finał Konkursu odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r.

3. Nagrody

3.1 Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi a wyróżnione dyplomami.
3.2 Wydrukowane prace zostaną umieszczone na ścianach wewnętrznych budynku szkoły.

4. Jury Konkursu

4.1 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę:
-jakość prac,
-oryginalność ujęcia tematu,
-kreatywność nadesłanych fotografii.
4.2 W skład Jury Konkursu wchodzą:
Alicja Węsierska-Kwiecień
Barbara Okrój
Małgorzata Tomczak
Joanna Domuracka

Organizator konkursu: Joanna Domuracka

 

Prace finałowe I Edycji Konkursu:

Konkurs Fotograficzny "Szlak Czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

 

 fot. Zuzanna Szopa

 

fot. Joanna Kopko

 

fot. Maria Sobuniewska