Komunikat z dnia 27 lutego 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach w sprawie języka obcego  w oddziałach dwujęzycznych.

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

podaje do publicznej wiadomości informację, że językiem obcym w oddziałach dwujęzycznych prowadzonych przez szkołę od 1 września 2019 r. będzie język angielski

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia będą brane pod uwagę  w procesie rekrutacji do wszystkich oddziałów, będą następujące:

- Język polski

- Matematyka

- Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

- Jeden przedmiot najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach informuje, że sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych

odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej i sali marmurowej (część pisemna).

Od godziny 10.00 będzie odbywać się część ustna wg odrębnego harmonogramu.